Advertising Agent Premium

Advertising Agent Premium

ทำให้ร้านค้าหรือป้ายกระกาศของคุณโดดเด่นกว่าใครด้วยระบบโฆาณาแบบ Advertising Agent Premium

ทำไมต้องเลือกโฆษณาแบบพรีเมี่ยมกับเรา
1.โดดเด่นตั้งแต่หน้าแรกของเว็บไซต์

2.แสดงโฆษณาในเนื้อหาเว็บ ป้ายแรกสำหรับผู้ซื้อโฆษณา Premium ล่าสุด

และป้ายที่ 2 สำหรับโฆษณาแบบ Premium โดยระบบจะแสดงแบบสุ่ม

3. Dealer.in.th มีผู้ชมจำนวนมากที่สนใจ สมัครตัวแทนจำหน่าย

 

เริ่มต้นโปรโมทเพียง 1,000 บาทต่อป้ายเท่านั้น ระยะเวลาแสดงผลหน้าเว็บ 30 วัน

ตัวอย่างโฆษณาหน้าแรก